ТДКЦ ЕООД БУРГАС

ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ТДКЦ ЕООД Бургас е лечебно заведение, което предлага висококачествена медицинска помощ. Центърът разполага с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал.

Медицински досиета

Електронен регистър с медицински досиета на пациенти.

Профил на купувача

Процедури за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуги.

Профил на купувача »

Контакти

ТДКЦ ЕООД Бургас
гр. Бургас, ул. "Иван Вазов" № 5, Телефон: 056 840 822, E-mail: tdkcburgas@abv.bg

ТДКЦ ЕООД Бургас - Клон Стара Загора
гр. Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 16, Телефон: 042 623 275, 042 627 707, E-mail: tdkc.stz@abv.bg, tdkc.stz@gmail.com

ТДКЦ ЕООД Бургас - Клон Русе
гр. Русе, ул. "Славянска" № 2А, Телефон: 082 820 153, Факс: 082 820 153, E-mail: tdkc_eood@mlmk.net