ТОЛЕК

Необходими документи при освидетелстване в транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК)

Предварително записване на телефон +359 879 355 864 между 08:00 и 11:00 ч. в работен ден

1. При първично явяване на ТОЛЕК – мед. свидетелство за водач на МПС, издадено от личен лекар /съгласно Наредба № 3/11.05.2011 г./
2. При всяко следващо явяване на ТОЛЕК – протокол от предишно решение на комисията
3. Етапна епикриза от личен лекар или талон, описващ здравното състояние на пациента.
4. Епикризи /от болнично лечение/ - копия
5. Медицинска документация /изследвания, консултации/ - копия
6. ЕР на ТЕЛК – копие
7. При наличие на захарен диабет – кръвозахарен профил /с давност до 6 месеца/ и етапна епикриза от ендокринолог
8. При сърдечно-съдово заболяване – етапна епикриза и ЕКГ от последните 6 месеца
9. При неврологично заболяване – етапна епикриза от лекуващ невролог и актуално ЕЕГ/при наличие на епилепсия/
10. При наличие на психично заболяване – етапна епикриза от лекуващ психиатър.
11. При глухота и глухонемота се изисква "препоръка" от Съюза на глухите в България
12. Удостоверение за психично здраве/за водачи на МПС, притежаващи професионални категории/

ЗАБЕЛЕЖКА: За работещи в системата на авто-, жп- , електротранспорта/тролейбусен и трамваен/ и воден транспорт се изискват и:

  • Удостоверение за психично здраве/от ЦЗП по местоживеене/
  • Трудова и длъжностна характеристика от работодател
  • ЛАК /лична амбулаторна карта/