Ценоразпис на платени административни услуги

1. Издаване на дубликат на болничен лист:

  • необходими документи – писмено искане от осигурителя, от осигурения, самоосигуряващо се лице; лична амбулаторна карта /ЛАК/
  • срок – до 5 дни
  • такса – 10 лв.

2. Изготвяне на етапна епикриза:

  • срок – до 5 дни
  • такса – 10 лв.