Ценоразпис на платени медицински услуги

 • Първичен преглед – 30 лв.
 • Вторичен преглед – 20 лв.
 • Медицинско свидетелство за работа – 15 лв.
 • Медицинско свидетелство за шофьори кат. С, Д, Е – 35 лв.
 • Медицинско свидетелство за 40 бр. р. тона – 100 лв.
 • Мускулна инжекция – 5 лв.
 • Венозна инжекция – 10 лв.
 • Аудиометрия – 20 лв.
 • Промивка на ухо /едно/ - 5 лв.
 • Изваждане на чуждо тяло от нос – 5 лв.
 • Изваждане на чуждо тяло от гърло – 5 лв.
 • Отваряне на перитонзиларен абсцес – 20 лв.
 • Предна тампонада при епистаксис – 10 лв.
 • Задна назална тампонада – 20 лв.
 • Велотест /тест с натоварване/ - 40 лв.
 • Ехокардиография – 45 лв.
 • Измерване на RR – 5 лв.
 • ЕКГ с разчитане – 12 лв.
 • Еходоплер на щитовидна жлеза – 30 лв.
 • Доплерово изследване на съдове на долни крайници – 50 лв.
 • Доплерово изследване на съдовете на горни крайници – 50 лв.
 • Доплерово изследване на екстракраниални мозъчни съдове – 50 лв.
 • Доплерово изследване транскраниални мозъчни съдове . 50 лв.
 • Доплерова сонография на артерии на крайници – 50 лв.
 • Преглед и поставяне или сваляне на спирала – 40 лв.
 • Поставяне на ваг. песер – 10 лв.
 • Екстракция ваг.песер – 5 лв.
 • Вземане на влаг.секрет за МБИ, цитолог.изсл., хламидии – 7 лв.
 • Електрокоагулация – 25 лв.
 • Колпоскопия – 30 лв.
 • Абдоминална ехография – 20 лв.
 • Вагинална ехография – 25 лв.
 • Превръзка-обикновена - 12 лв.
 • Превръзка със смяна на дренаж – 15 лв.
 • Анестезия /локална/ - 1 амп.Lidokain - 10 лв.
 • Анестезия /проводна/ - 3 амп.Lidokain – 15 лв.
 • Отстраняване на чуждо тяло – 40 лв.
 • Отстраняване на нокът – 30 лв.
 • Сваляне на хирургични шевове – 10
 • Ехография на щитовидна жлеза – 30 лв.
 • Ехография на млечни жлези – 30 лв.
 • Ехография на отделителна система – 25 лв.
 • Ехография на жлъчно-чернодробна система – 25 лв.
 • Ехография на малък таз – 30 лв.
 • Ехография на коремни органи – 40 лв.
 • Ехография на тестиси/простата – 25 лв.
 • Рентгенография на череп една проекция – 25 лв.
 • Рентгенография на череп/фас и профил/ - 40 лв.
 • Рентгенография специален центраж на черепа/по Шулер, Стенверс/
 • Рентгенография на череп в три проекции – 55 лв.
 • Рентгенография центраж на села турцика – 15 лв.
 • Рентгенография на лицеви кости – 25 лв.
 • Рентгенография на нос – 25 лв.
 • Рентгенография околоносни кухини – 25 лв.
 • Рентгенография на долна челюст една проекция – 15 лв.
 • Рентгенография на две проекции – 25 лв.
 • Рентгенография на епифаринкс – 20 лв.
 • Рентгенография на шийни прешлени /една проекция/ - 25 лв.
 • Рентгенография на шийни прешлени /фас и профил/ - 40 лв.
 • Рентгенография на шийни прешлени по колие/една проекция/ - 25 лв.
 • Рентгенография по колие/две проекции/ 40 лв.
 • Рентгенография на торакални прешлени/една проекция/ - 25 лв.
 • Рентгенография на торакални прешлени/фас и профил/ - 40 лв.
 • Рентгенография на лумбални прешлени/една проекция/ - 25 лв.
 • Рентгенография на лумбални прешлени/фас и профил/ - 40 лв.
 • Рентгенография на сакрум и опаша кост/една проекция/ - 15 лв.
 • Рентгенография на сакрум и опаша кост/две проекции/ - 30 лв.
 • Рентгенография на длан /една проекция/ - 20 лв.
 • Рентгенография на длан /фас и профил / - 25 лв.
 • Рентгенография на раменна става/лакетна става/ китка/фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на тазобедрена става/колянна става/ глезенна става/стъпало/фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на бедрена кост/една проекция/ - 20 лв.
 • Рентгенография на бедрена кост/фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на подбедрица/една проекция/ - 20 лв.
 • Рентгенография на подбедрица/фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на раменна кост /една проекция/ - 20 лв.
 • Рентгенография на раменна кост /фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на предмишница/една проекция/ - 20 лв.
 • Рентгенография на предмишница/фас и профил/ - 30 лв.
 • Рентгенография на бял дроб и сърце/една проекция/ - 25 лв.
 • Рентгенография на бял дроб и сърце/две проекции/ - 40 лв.
 • Рентгенография на бял дроб и сърце/фас и профил с к. м. / - 50 лв.
 • Рентгенография на пикочен мехур -20 лв.
 • Рентгенография на таз – 25 лв.
 • Рентгенография на една тазобедрена става – 20 лв.
 • Рентгенография на ребра /ляв или десен хематоракс/ - 25 лв.
 • Рентгенография на абдомен – 30 лв.
 • Рентгенография на ПОС – обзорна - 30 лв.
 • Рентгенография на стернум – 15 лв.
 • Разчитане на рентгеново изследване – 20 лв.
 • Презапис на диск – 10 лв.
 • Такса за биологичен материал /по НЗОК/ - 2 лв.
 • Вземане на венозна кръв – 2 лв.
 • Пълна кръвна картина/ПКК/ - 5 лв.
 • Тромбоцити – 2 лв.
 • СУЕ/РУЕ/ - 2 лв.
 • ДКК – 3 лв.
 • Морфология на еритроцитите – 3 лв.
 • Урина-общо изследване – 5 лв.
 • За всеки параметър/захар, ацетон, отн. тегло и др. / - 1 лв.
 • Седимент на урина – 2 лв.
 • Окултни кръвоизливи – 6 лв.
 • Време на кървене – 1 лв.
 • Време на съсирване – 1 лв.
 • Протромбиново време, индекс, INR – 7 лв.
 • АРТТ – 4 лв.
 • Фибриноген – 4 лв.
 • Глюкоза – 3 лв.
 • Кръвно-захарен профил -6 лв.
 • Обременяване с глюкоза – ОГТТ - 6 лв.
 • Креатинин – 2 лв.
 • Урея – 2 лв.
 • Билирубин –общ - 2 лв.
 • Билирубин – директен - 2 лв.
 • Общ белтък – 2 лв.
 • Албумин – 2 лв.
 • Холестерол – 2 лв.
 • HDL – холестерол - 2 лв.
 • LDL – холестерол – 2 лв.
 • Триглицериди – 3 лв.
 • Гликиран хемоглобин Hb A 1 c - 10 лв.
 • Пикочна киселина – 2 лв.
 • АСАТ – 3 лв.
 • АЛАТ – 3 лв.
 • Креатинкиназа /СК/, /СРК/ - 3 лв.
 • LDH – 3 лв.
 • Липаза – 5 лв.
 • ГГТ -3 лв.
 • Алкална фосфатаза /АФ/ - 3 лв.
 • Алфа-амилаза/диастаза/ - 4 лв.
 • Натрий/NA / – 3 лв.
 • Калий /K/– 3 лв.
 • Хлориди/СI/ - 3 лв.
 • Калций /Ca / - 3 лв.
 • Фосфати /P/ - 3 лв.
 • Желязо /Fe/ - 3 лв.
 • ЖСК /желязо-свързващ капацитет/ - 4 лв.
 • Магнезий/Mg / - 3 лв.
 • Мед /Zn / - 3 лв.
 • FT4 – 12 лв.
 • TSH – 12 лв.
 • FT3 – 12 лв.
 • TAT /anti TG / - 14 лв.
 • MAT /anti TPO / - 14 лв.
 • TSH R – рецепторни антитела – 20 лв.
 • HTG /тиреоглобулин/ - 33 лв.
 • PTH паратхормон/ - 27 лв.
 • Progesteron – 14 лв.
 • LH – 14 лв.
 • FSH – 14 лв.
 • Prolactin – 14 лв.
 • Estradiol – 14 лв.
 • Testosteron – 14 лв.
 • Кортизол – 15 лв.
 • DHEA-S /дихидроепиандростером-сулфат/ - 15 лв.
 • 4-андростендион – 20 лв.
 • 17-хидрокси прогестерон – 15 лв.
 • PSA /простато-специфичен антиген/ - 20 лв.
 • CA 15-3 /гърда/ - 20 лв.
 • CA 19-9 /дебело черво/ - 20 лв.
 • CA 72-4 /стомах/ - 20 лв.
 • CA 125 /яйчник/ - 20 лв.
 • HE-4 /яйчник/ - 57 лв.
 • AFP-алфа-фетопротеин /черен дроб/ - 20 лв.
 • CEA /общ/ - 20 лв.
 • SCC /шийка на матката/ - 20 лв.
 • CYFRA 21-1 /бял дроб/ - 20 лв.
 • S-100 /меланом/ -63 лв.
 • Витамин В12 – 18 лв.
 • Карабамазепин – 20 лв.
 • Валпроева киселина – 20 лв.
 • Дигогсин – 20 лв.
 • Фолиева киселина – 20 лв.
 • IRI /имунореактивен инсулин/ - 18 лв.
 • Гликиран хемоглобин Hb A1c – 10 лв.
 • Микроалбомин – 12 лв.
 • С-пептид – 20 лв.
 • CRP – 7 лв.
 • RF / WAALER-ROSE / - 8 лв.
 • RPR /васерман, изследване за сифилис/ - 8 лв.
 • HBsAg – изследване за хепатит В – 12 лв.
 • HCV – изследване за хепатит С - 15 лв.
 • HAV – изследване за хепатит ѝ – 25 лв.
 • Маркери на хепатитните вируси А всеки по 15 лв.
 • Маркери на хепатитните вируси В всеки по 15 лв.
 • Маркери на хепатитните вируси С всеки по 15 лв.
 • HIV – изследване за СПИН
 • Хеликобактер пилори IgG – 15 лв.
 • Хиликобактер пилори IgM – 15 лв.
 • Туберкулоза IgG – 15 лв.