Видове медицински дейности

ТДКЦ извършва медицински дейности от следните видове: амбулаторни медицински прегледи за диагностика и лечение от лекар – специалист: акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офталмолог, невролог, нефролог, ендокринолог, гастроентеролог, уролог, терапевт.

  • Профилактични медицински дейности, в т. ч. женска консултация.
  • Консултации, поискани от друг лекар.
  • Високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдове, вело-тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, ехокардиография.
  • Диспансерно наблюдение на болни.
  • Клинични медико-диагностични изследвания – хематологични изследвания; биохимия; изследване на хормони; туморни маркери; изследване на урина и др.
  • Образни медико-диагностични изследвания, рентгенографии и рентгеноскопии; ехографски изследвания на чернодробна и отделителна системи; щитовидна и млечни жлези, коремни органи и др.
  • Експертиза на работоспособността.

Лечебното заведение осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.